Surplusslibvrij waterzuiveren

Setiva B.V.


Visie

Setiva ziet een economische en ecologische haalbaarheid om het overtollige slib uit de communale waterzuiveringen decentraal op te waarderen en om te zetten in nuttige producten.

Dit inzicht komt voort uit de visie dat als men binnen het juiste werkvenster aan specifieke voorwaarden voldoet het veelal mogelijk is een gewenste  duurzaamheid tegen voldoende gunstige economisch randvoorwaarden te bereiken.  In het industriële tijdperk na 1950 heeft men om de productie tijd te verkorten vaak alleen de  factor energie verhoogd. Meer en sneller door inzet van meer energie in hetzelfde proces. Door nu de machines anders in te richten en processen anders te kiezen kan vaak bij iets langere of gelijkblijvende tijd de energie inzet aanzienlijk verlaagd worden.   Als voorbeeld: een boom in lange planken gesneden droogt in enkele jaren onder een afdak (tijd) en in enkele dagen/uren in een droogkamer (energie).

Setiva richt zich in eerste instantie specifiek op het segment communale waterzuiveringen en hun slib afvallen. Door het slib lokaal op te waarderen tot olie , gas , char en vetzuur worden transporten en afvoer naar verbranders of centrale units vermeden. Zo ontstaat  aanzienlijke kostenvermindering en milieu winst. Door het maken van char bevat het productgas weinig tot geen koolstof en ontstaat er bij verbranding geen CO2. De koolstof kan langjarig in zuivere vorm in de char opgeslagen blijven. Daar waar het nog niet helemaal past, zal Setiva de maximale duurzaamheid stapsgewijs nastreven.  Op weg naar deze maximale duurzaamheid wordt er steeds van een  marktconforme aanpak uitgegaan.  Door een  markt conforme aanpak wordt gegarandeerd dat de installaties vanaf de eerste dag economisch rendabel zijn.